MISA Panda MISA Panda
MISA Panda
MISA Panda.NET 2011
Phần mềm MISA Panda.NET 2011 được xây dựng theo Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự. Phần mềm được áp dụng thống nhất cho tất cả các đơn vị quản lý thi hành án dân sự từ Trung ương đến cấp huyện.
Tính năng nổi bật của MISA Panda
 • Tiền mặt tại quỹ
  Tiền mặt tại quỹ
  Lập, in các phiếu thu, phiếu chi chi tiết đến từng bản án, từng đối tượng Phải thi hành án…
  Nắm bắt chi tiết tiền mặt tại quỹ, số thu, số chi,
 • Tiền gửi ngân hàng, kho bạc
  Tiền gửi ngân hàng, kho bạc
  Hỗ trợ việc quản lý tài khoản ngân hàng, kho bạc.
  Lập, in và quản lý chi tiết tất cả các chứng từ nghiệp vụ phát sinh có liên quan đến tiền gửi ngân hàng.
 • Tài sản – Tang vật
  Tài sản – Tang vật
  Quản lý chi tiết tình hình nhập, xuất, tồn kho tài sản, tang vật chi tiết theo từng bản án, từng đối tượng THA, từng chấp hành viên…
 • Phân phối tiền và tài sản
  Phân phối tiền và tài sản
  Lập, in chứng từ phân phối tiền và tài sản tang vật.
  Quản lý chi tiết tình hình phân phối tiền và tài sản tang vật THA.
 • Sổ cái
  Sổ cái
  Thao tác, quản lý tất cả các nghiệp vụ liên quan đến chứng từ không thuộc các phân hệ trên.
  Nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có liên quan, khóa sổ và bỏ khóa sổ kỳ kế toán…
 • Tổng hợp báo cáo
  Tổng hợp báo cáo
  Chi cục THA dân sự Quận/huyện xuất báo cáo để nộp lên Cục THA dân sự tỉnh
  Cục THA dân sự tỉnh nhận báo cáo từ Chi cục THA dân
Tính năng nổi bật của MISA Panda
MISA Panda